Stezka míru a nenásilného odporu Praha

Stezka míru a nenásilného odporu Praha vede místy spjatými s životním odkazem lidí, kteří nenásilně hájili život a lidská práva proti svévoli, strachu a lhostejnosti. Stezka míru funguje jako naučná stezka svého druhu, má svůj začátek a konec a je možné ji projít pěšky od úsvitu do soumraku, s eventuálními možnými posuny MHD.

Pacifista musí též vědět, že není míru bez svobody. Přemysl Pitter
Musíme si uvědomit, že mír není jen pouhá nepřítomnost negativních sil, je to přítomnost pozitivních sil. Skutečný mír není pouhá nepřítomnost napětí, je to přítomnost spravedlnosti a bratrství. … Jakákoli nespravedlnost je hrozbou pro spravedlnost panující kdekoli jinde. Vězíme v síti vzájemnosti, z níž není úniku. Je to s podivem, ale já nikdy nebudu tím, kým bych být měl, dokud tím, kým byste měli být, nebudete i vy. Martin Luther King jr.
{"lat": 50.0837292, "lng": 14.4617703} {"lat": 50.0867625, "lng": 14.4526889} {"lat": 50.0836750, "lng": 14.4473778} {"lat": 50.0793481, "lng": 14.4369772} {"lat": 50.0758958, "lng": 14.4371636} {"lat": 50.0624092, "lng": 14.4224931} {"lat": 50.0688894, "lng": 14.4244911} {"lat": 50.0751789, "lng": 14.4140394} {"lat": 50.0861039, "lng": 14.4067661} {"lat": 50.0896469, "lng": 14.4038761} {"lat": 50.0891947, "lng": 14.3978261} {"lat": 50.0943439, "lng": 14.4152967} {"lat": 50.0972133, "lng": 14.4309167} {"lat": 50.0966817, "lng": 14.4323419} {"lat": 50.0878575, "lng": 14.4216200} {"lat": 50.0863875, "lng": 14.4239431} {"lat": 50.0835625, "lng": 14.4354864} {"lat": 50.0857625, "lng": 14.3517750}

Stezka míru a nenásilného odporu Praha vede místy spjatými s odkazem naděje lidí, kteří nenásilně hájili život a lidská práva proti svévoli, strachu a lhostejnosti. Stezka připomíná osobnosti, které si zaslouží náš respekt a obdiv a jejichž činy a postoje inspirují. Stezka funguje jako naučná stezka svého druhu, má svůj začátek a konec a je možné ji projít pěšky od úsvitu do soumraku (cca 20 km) s eventuálními možnými posuny MHD. Začíná v Milíčově domě na Žižkově, který je spjat se zachráncem dětí a pedagogem Přemyslem Pittrem, stáčí se ze Žižkova a Vinohrad na Vyšehrad k Jedličkovu ústavu, odtud vede přes Albertov na Rašínovo nábřeží, překročí Vltavu na druhý břeh, přes Kampu a Malou Stranu vede k Hradu a odtud přes Letnou do Starého Města. Stezka končí na první koleji Wilsonova nádraží, aby připomenula Doreen Warriner, Nicholase Wintona a další zachránce ze zimy 1938/1939. Stezka tvoří sedmnáct zastavení, z Hradu je možná fakultativní tramvajová vyjížďka k břevnovskému hřbitovu.

Místa na mapce jsou spjata s osobnostmi a událostmi, které připomínají medailony doplněné odkazy na další literaturu. Uvádíme přesnou adresu a informaci, jak se na místo dopravit pomocí MHD, kudy se dostat k dalšímu zastavení stezky a jak je to přibližně daleko. Na telefonu si můžete zapnout navigaci.

Jak probíhal výběr míst na stezce?

Na podzim 2016 jsme žádali veřejnost o nominaci míst spojených s osobnostmi a událostmi: vytvořili jsme tiskovou zprávu, umístili ji na web kvakeri.cz, poslali ji do ČTK a vybraných médií, ptali se přátel a propagovali projekt přes sociální sítě. Z podnětů veřejnosti, přátel i vlastních nominací byl pak na základě následujících kritérií proveden výběr jednotlivých zastavení.

Prvním a určujícím kritériem výběru byl odkaz naděje daných osobností, jejich nenásilný odpor proti svévoli, strachu a lhostejnosti, to, jak tyto osobnosti „vedly mír“. Mír a nenásilí neznamenají posvěcení statu quo ve jménu pasivity, poslušnosti a „klídku“, ale aktivní postoj, který vychází z nároku vlastní důstojnosti a hájí svobodu a kvalitu vlastního života a druhých lidí. V tomto smyslu „není míru bez svobody“. Druhým určujícím kritériem byla spojitost osobností s Prahou a schůdnost stezky. Třetím kritériem výběru byla vyváženost etnická, politická, genderová, náboženská a krása městské krajiny, kterou stezka vede. A ještě bylo uplatněno jedno kritérium – všechny osobnosti, jejichž odkaz Stezka míru a nenásilného odporu Praha připomíná, žily aspoň kus života ve 20. století.

Seznam všech nominací

Alena Dernerová, Libor Michálek, František Kriegel, Jan Hus, Růžena Vacková, Rudolf Jedlička, Bernard Bolzano, Přemysl Pitter a Olga Fierzová, Doreen Warriner, Nicholas Winton, Josef Hofbauer, Bertha von Suttner, Iniciativa Hlavák, Czech Team pomáhající na Balkáně a jiné neziskovky, Ferdinand Peroutka, Karel Čapek a T. G. Masaryk, Milena Hübschmannová, Rudolf Dzurko, Elena Lacková, Jan Bouchal, sv. Václav, Milena Jesenská, Anastáz Opasek, Jan Patočka, Marta Kubišová, Milada Horáková, Jan Ámos Komenský, Francesco Petrarca, Lennonova zeď, Studentská hnutí (1939 – současnost); Václav Havel, Olga Havlová, Charta 77, Jaroslav Vrchlický, Karel Havlíček Borovský, Jakub Polák, PragueVision (Institut pro udržitelnou bezpečnost) a PNND (Parlamentní síť za nešíření a odstranění jaderných zbraní), Roman Smetana, František Lízna, Jiří z Poděbrad, Albert Schweitzer, Lenka Reinerová, Petr Ginz, Josef Vavroušek, Pavel Kropáček, mistr Eckhart, Petr Chelčický, Ernest Denis, Alice Herzová-Sommerová, W. A. Mozart, Erazim Kohák, Martin Buber, Jan Palach, Jan Zajíc, Evžen Plocek, Karel Kryl, Vladimír Boudník, Jan Opletal, kardinál Tomášek, František Bakule, Jaroslava Moserová, Hana Greenfield, Františka Plamínková.

Autorství

Projekt iniciovali Čeští kvakeři z.s. (www.kvakeri.cz) volně inspirováni jinými evropskými projekty (www.discoverpeace.eu).
Texts © Ondřej Skovajsa
Concept © Arne Springorum, Pavel Marušinec, Ondřej Skovajsa
Photography © Ondřej Skovajsa (unless otherwise stated)
Web design © Juraj Príkopa

Financování a Alfred Bader

Projekt Stezky míru a nenásilného odporu Praha financovali Čeští kvakeři z.s. (www.kvakeri.cz) za podpory nadace Bader Philantropies (www.bader.org). Alfred Bader se narodil v roce 1924 ve Vídni a před nacismem (jeho otec byl židovského původu) se jako čtrnáctiletý chlapec zachránil díky kindertransportu do Londýna, kde dva roky žil ve kvakerské rodině. Později se Bader stal uznávaným chemikem a spoluzaložil firmu Sigma Chemical Corporation. Alfred Bader žije v Milwaukee ve státě Wisconsin, řadu let podporuje studijní a vzdělávací projekty, mimo jiné i v České republice.

Výhledy

Vedle digitální formy usilujeme o vytvoření papírové mapičky v ceně cca 50 Kč, 2 Euro. Po dohodě s vlastníky pozemků máme v plánu vyznačit konkrétní místa s odkazy na webové stránky projektu.

Stezka s autorským komentářem

Chcete-li se společně projít po stezce, pište na ondrej@praguepeacetrail.org. Minimální délka společné cesty po stezce jsou dvě hodiny.

Podpořit projekt a jeho další rozvojKontakt

Otázky, podněty zasílejte na email ondrej@praguepeacetrail.org

Nikdy však nesmíme zapomenout, že něco v lidské povaze reaguje na dobro, že člověk není úplně zkažený. Řečeno v teologických pojmech: nikdy z něj zcela nezmizí podoba Boží. Takže lidé, kteří věří tomuto hnutí, věří v nenásilí a náš zápas na Jihu, také věří, že i z toho nejhoršího zastánce segregace se může stát zastánce integrace. Někdy je těžké věřit, že toto hnutí hlásá právě toto a pevně věří, že lidská povaha je schopna změny, a to je klíčová zásada filosofie studentského hnutí a filosofie nenásilí. Martin Luther King jr., 1961
Nedochází snad v jistém smyslu k prolévání krve, je-li zraněno svědomí? Z takové rány prýští skutečné lidství a nesmrtelnost; člověk vykrvácí a čeká ho věčná smrt. Tuto krev vidím téct právě teď. Henry David Thoreau, 1849
Obrat od abstraktní politické vize budoucnosti ke konkrétnímu člověku a k jeho účinné obraně „zde a teď“ je tedy docela přirozeně provázen i zesíleným odporem ke každému násilí „ve jménu lepší budoucnosti“ a hlubokou nedůvěrou v to, že násilně vydobytá budoucnost by mohla být skutečně lepší, totiž že by nebyla osudově poznamenaná prostředky, jimiž byla vydobyta. Nejde tu přitom o nějaký konzervatismus či takzvanou politickou „umírněnost“: k myšlence nenásilného politického převratu se „disidentská hnutí“ neupínají nikoli proto, že by jim takové řešení přišlo příliš radikální, ale naopak proto, že je jim radikální málo. Václav Havel, 1978